Hoppa till huvudinnehåll
Bild
På programmet får du bland annat lära dig mer om nyföddhetsperioden.
Foto: Unsplash
Länkstig

Masterprogram i reproduktiv och perinatal hälsa

Program
V2RPH
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)

Kort om programmet

Vill du bli expert på reproduktiv och perinatal hälsa? Programmet ger dig utöver legitimation som barnmorska också en fullständig master i ämnet och förbereder dig för studier på forskarnivå.

Under utbildningen får du lära dig att övervaka och handlägga graviditet och förlossning och att kunna ta huvudansvar i frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa. Dessutom får du under den fjärde terminen chans att ytterligare vetenskapligt studera ämnet utifrån såväl individens perspektiv som för samhället i stort – både i Sverige och världen.

Om utbildningen

Under utbildningen får du lära dig att självständigt övervaka och handlägga den normala graviditeten och förlossningen, och att kunna identifiera och planlägga för de komplikationer som kan uppstå. Det är en roll som kräver stort ansvar, beslutsförmåga och empati. Under programmet får du träna praktiskt i såväl simulerad miljö som på plats i verksamheten, alltid med stöd av erfaren handledare.

Efter tre terminer kan du ansöka om magisterexamen och barnmorskeexamen vid universitetet samt legitimation hos Socialstyrelsen och förskrivningsrätt. På termin 4 fortsätter programmet sedan på masternivå och du får chansen att fördjupa dig ytterligare i ett forskningsområde som du brinner för. Du kan t.ex. välja att studera reproduktiv och perinatal hälsa utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Vilka organisatoriska, tekniska eller kulturella möjligheter och hinder finns för att utveckla kunskapsfältet?

Ett brett kunskapsfält

Förutom att vara ansvarig för kvinna och barn före, under och efter förlossning, ingår det i yrket som barnmorska att kunna rådgöra ungdomar och vuxna inom området reproduktiv och perinatal hälsa. Det kan handla om t.ex. preventivmedel, stöd vid amning och rådgivning vid sexuell hälsa och ohälsa. Barnmorskan spelar dessutom en stor roll när det gäller folkhälsan i samhället, bland annat genom att utföra cellprover för livmoderhalscancer och att upplysa kring sexuellt överförbara sjukdomar.

Personcentrerad profil

På Göteborgs universitet har programmet en lokal profil som poängterar barnmorskans stödjande och hälsofrämjande arbete för kvinna och familj. Utifrån ett livscykelperspektiv utgår programmet från ett personcentrerat, hållbart synsätt - både för individ, samhälle och på global nivå. En viktig del i detta är att främja kvinnans och närståendes rätt till självbestämmande och delaktighet, alltid grundat i ett jämställdhetsperspektiv. Du får under studierna på programmet kunskap att kunna reflektera kring attityder och värderingar såväl som verktyg för att kunna ta en stödjande roll för kvinna och familj.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Svensk legitimation som sjuksköterska eller barnmorska, avlagd kandidatexamen i något av vårdvetenskapens huvudområden eller motsvarande, ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska vid kursstart. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6.

Arbetsprov

Praktik

ndervisning sker även i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso-och sjukvård där tex vid sjukhus, primärvård och kommun. Under VFU får du under handledning tillämpa och träna på de teoretiska kunskaper och färdigheter som du tagit del av tidigare på utbildningen.

Under din VFU ges möjlighet till såväl patientrelaterat arbete som reflektion och kunskapssökande. Du får utvecklas i din kunskap och förmåga att arbeta i team med övrig vård- och omsorgspersonal. 

VFU är förlagd i hela Västra Götaland och Halland, vilket kan komma att innebära merkostnader för dig som student, om du under någon av VFU-perioderna får pendla alternativt bo på annan ort. 

Läs mer om Praktik

Efter studierna

När du avslutat dina studier till barnmorska har du alla möjligheter att välja vilken verksamhet du vill arbeta inom, oavsett om det är offentligt, privat eller ideellt. Du kan t.ex. jobba på förlossningsavdelning, med nyfödda, inom mödrahälsovård eller på ungdomsmottagning. Vad du än väljer blir du en självklar del i teamet med dina specialistkunskaper, och med en naturlig plats i centrum när det gäller frågor kring reproduktiv och perinatal hälsa.

 Med din masterexamen i handen kan du också välja att fortsätta studierna på doktorandnivå. Här kan din forskning t.ex. hjälpa till att förbättra förutsättningarna för en hållbar och jämställd reproduktiv hälsa för alla kvinnor och familjer.

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet går på helfart, vilket innebär totalt 40 timmars studier i veckan. I de teoretiska kurserna är det ofta mycket föreläsningar som du förväntas delta på. Dessa varvas med seminarium, workshops, grupparbeten och självstudier.

De praktiska momenten innebär att du i vårt kliniska träningscentrum får öva på dels fysiska undersökningar och dels att använda dig av den tekniska utrustning som krävs för yrket på ett korrekt sätt.

Under den verksamhetsförlagda utbildningen får du sedan chansen att omvandla de kombinerade teoretiska och praktiska kunskaperna ute i verksamhet. Med stöd av handledare på avdelning får du tillsammans med andra professioner i vården möta patienter och självständigt göra bedömningar och uppföljningar.

Programmet samläser med studenter från Barnmorskeprogrammet under termin 1-3. Under termin 4 studerar du till största delen självständigt med stöd av handledare medan du får djupdyka i forskningsfältet och dess tillämpningsmetoder.

Lokaler

Undervisningen sker i lokaler på Hälsovetarbacken i centrala Göteborg som är en del av campus Medicinareberget. Här läser du tillsammans med studenter från många andra hälsovetenskapliga program. I utbildningslokalerna finns ett kliniskt träningscenter (KTC) som bland annat innehåller vårdsalar och andra rum med utrustning där du kan träna praktiska moment.

Undervisningslokalerna ligger nära Linnéplatsen och Sahlgrenska universitetssjukhuset med goda kommunikationer till övriga delar av Göteborg. 

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

På programmet har vi samarbeten med universitet och vårdverksamheter över hela världen och det finns goda möjligheter för dig att både göra praktik och skriva examensarbete utomlands. Beroende på dina egna intresseområden och fokus kan vi erbjuda spännande miljöer inom såväl förlossningsvård som gynekologisk, perinatal och preventiv vård. Det ger dig goda chanser att studera de olika förutsättningarna för reproduktiv hälsa på plats, och med lokala experter nära till hands för stöd och handledning.

Läs mer om studier utomlands