Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Masterexamensarbete i evidensbasering variant 1

Kurs
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

I magisteruppsatsen arbetar du självständigt med en uppgift som är relevant för en verksamhet och reflekterar över evidensbaseringens konsekvenser för individer, organisation och samhälle.

Om utbildningen

Genom att planera och genomföra en vetenskaplig undersökning utifrån en
verksamhets behov av evidensbasering använder du på denna kurs de
praktiska verktyg och kritiska perspektiv på evidens som du tillägnat
dig på masterprogrammet i evidensbasering. I masteruppsatsen arbetar du
självständigt med en uppgift som är relevant för en verksamhet och
reflekterar över evidensbaseringens konsekvenser för individer,
organisation och samhälle.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp. Utöver detta krävs ett magisterexamensarbete i evidensbasering på 15 hp samt ytterligare minst 45 hp på avancerad nivå i evidensbasering såsom kurserna