Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Maskinorienterad programmering

Kurs
DIT151
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28601
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28602
Ansökan stängd

Om utbildningen

Det finns många situationer där datorn/datorsystemet behöver programmeras i ett språk som ligger nära processorn (maskinen). I synnerhet gäller det vid konstruktion av inbyggda system, där systemet i sitt arbete skall övervaka och/eller påverka övrig utrustning i det tekniska systemet. Förståelse för såväl datorsystemet som dess programmering är viktig för studenter på flera utbildningsprogram.

Kursen utgår från kursen Digital- och datorteknik och fortsätter att behandla de underliggande grunderna för datorsystem och deras tillämpningar. Dessutom introduceras programspråket C. En väsentlig del av kursen ägnas åt maskinorienterad programmering både i C och assemblerspråk.

Den ger en grund för fortsatta studier inom det datatekniska området eller närliggande områden där datorsystem används i tillämpningar. Till detta skall kursen också ge en helhetsbild av hur datavetare har nytta av kunskaper i området maskinorienterad programmering.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända kurser DIT791 Grundläggande datorteknik, eller motsvarande samt DIT012 Imperativ programmering med grundläggande objektorientering, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.