Länkstig

Maskininlärning för statistisk datalingvistik: avancerad

Kurs
LT2326
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12445

Om utbildningen

I denna kurs får studenterna praktisk erfarenhet av maskininlärning för språkteknologiska tillämpningar, inklusive multimodala tillämpningar. Kursen täcker in neurala nätverk och relaterade samtida tekniker och begrepp. Studenterna utökar sina färdigheter inom maskininlärning genom att utveckla enkla språkteknologiska tillämpningar i etablerade ramverk för programmering, och övar på att egenhändigt göra och implementera designval.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på alla tre kurserna:  LT2001 Introduktion till programmering 7,5 hp LT2002 Introduktion till formell lingvistik 7,5 hp LT2003 Grundläggande språkteknologi 15 hp Dessutom krävs godkänt resultat på någon av följande kurser: LT2202 Statistiska metoder 7,5 hp LT2212 Statistiska metoder 7,5 hp LT2222 Maskininlärning för statistisk datalingvistik: inledning Motsvarande språkteknologisk kompetens ger också tillträde till kursen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.