Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Människobehandlande organisationer; Styrning, samverkan och profession 2

Kurs
SW2443
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27965

Kort om kursen

Den här kursen kan vara något för dig som är intresserade av organisationsfrågor i människobehandlande organisationer. Kursen är den fristående fortsättningen på SW2442. Kursen kan läsas utan att du tidigare läst kurser om organisationer, men vi rekommenderar att du tidigare har läst en specialiserad organisationskurs. Kursen genomförs via Zoom.

Om utbildningen

Innehåll

Kursen består mer av arbete enskilt och i grupp än traditionella föreläsningar. Det kommer att finnas stort utrymme för den enskilde deltagaren att forma innehållet i kursen. Under kursens gång lär sig deltagarna att formulera egna forskningsfrågor och göra kunskapsöversikter, samt att omsätta dessa frågor i empiriska studier.

Kursmoment

  • I det första momentet formulerar deltagarna en forskningsfråga inom det för kursen relevanta forskningsområdet. Forskningsfrågan kommer att ligga till grund för nästa moment: att i grupp  arbeta med en kunskapsöversikt i en fråga som väljs av kursdeltagarna själva inom det för kursen relevanta forskningsområden.

  • I det tredje momentet gör deltagarna en fallstudie i en människobehandlande organisation.
  • I det fjärde och sista momentet avslutas kursen med en konferens där litteraturöversikt och fallstudie presenteras för kursen och de deltagande organisationerna.

Syfte

Kursen syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper om forskningsfältet människobehandlande organisationer, litteratursökning inom kunskapsområdet, att skriva kunskapsöversikter och att göra och presentera resultat utifrån fallstudier.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng, eller kandidatexamen i annat näraliggande område.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen går på kvartsfart dagtid på distans via kommunikationsverktyget Zoom.

Utifrån upplägget består till liten del av föreläsningar och till stor del av arbete och handledning i grupp, gemensamma presentationer och arbete med en fallstudie.