Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Magisteruppsats i statsvetenskap

Kurs
SK2512
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27659

Kort om kursen

Kursen lär dig att med betydande djup författa och försvara ett eget vetenskapligt arbete. Du kommer att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig undersökning. Undervisningen består huvudsakligen av handledning av en erfaren forskare.

Kursen ges som en obligatorisk kurs inom Masterprogrammet i Statsvetenskap samt ges även som fristående kurs.

Om utbildningen

Kursen lär dig att med betydande djup författa och försvara ett vetenskapligt arbete. Du lär dig att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig undersökning som innehåller hela den vetenskapliga processens alla delar: från problemformulering via teori, frågeställningar, metod, resultatredovisning och slutsatsdragning. Du försvarar din uppsats, med vetenskapliga argument, i ett obligatoriskt muntligt seminarium. Du kommer även att kritiskt, konstruktivt och pedagogiskt granska andras uppsatser i samma vetenskapliga anda. I dessa moment ska du visa på ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt och att du kan använda ett klart, precist och uttrycksfullt språkbruk för att formulera dina argument. Undervisningen består huvudsakligen av handledning av en erfaren forskare.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt i kurserna SK2121 Statsvetenskaplig analys (15 hp) och en av metodkurserna SF2321 Tillämpad statistisk analys (15 hp) eller SF2322 Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder (15 hp) eller SF2323 Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder, problem och design (15 hp) eller SF2324 Introduktion till tillämpad forskningsdesign och kvalitativa forskningsmetoder för samhällsvetare (15 hp), och därutöver avlagd kandidatexamen. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

För att nå kursens lärandemål består undervisningen på kursen dels av individuell handledning av handledare, dels av en serie gemensamma hållpunkter längs kursens gång, såsom introducerande föreläsningar och seminarietillfällen där alla studenter förväntas bidra med såväl sina egna idéer och arbeten som genom kommentarer och feedback till andra studenter, utöver lärarens feedback.