Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Magisterexamensarbete i etnologi

Kurs
ET2301
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-24062
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen består av att du arbetar självständigt med ditt magisterexamensarbete. Utöver den individuella handledningen hålls seminarier där du och dina medstudenter diskuterar era pågående arbeten.

Kursen examineras genom att du försvarar ditt examensarbete vid ett seminarium samt att du opponerar på en medstudents examensarbete. Kursen syftar till att fördjupa förmågan att planera, genomföra och redovisa etnologiska forskningsuppgifter för specifika målgrupper inom akademin eller i det omgivande samhället.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom humanistiskt eller samhällsvetenskapligt utbildningsområde med minst 60 hp i etnologi samt godkänt resultat på kurs ET2101 Etnologiska perspektiv och etnografiska metoder, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.