Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Logistisk regression och överlevnadsanalys

Kurs
MSA670
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursens gemensamma tema är statistisk analys med binära utfallsvariabler och multipla prediktorer. Logistisk regression används oftast vid tvärsnittsstudier för att skatta oddskvoter förknippade med olika prediktorer, medan överlevnadsanalys används i longitudinella studier när tiden till en händelse också är av betydelse. Kursen samläses med doktorander inom medicin och har stort fokus på tvärdisciplinärt samarbete i tillämpningar med verkliga data.

För mer information

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kunskaper som motsvarar kurserna MMG200 Matematik 1, MSG200 Statistisk slutledning och MSG500 Linjära statistiska modeller.

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också
studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg