Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Linjära mixade modeller för longitudinella data

Kurs
MSA650
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Denna kurs är en introduktion till området för mixade modeller, som har blivit ett nödvändigt verktyg för behandling av verkliga situationer med till exempel slumpmässiga effekter, korrelerade observationer och observationer som saknas. Tyngdpunkten ligger på longitudinella data och om hur du använder SAS och R för att analysera mixade modeller.

För mer information

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kurserna MMG200 Matematik 1, MSG110 Sannolikhetsteori och MMG300 Flervariabelanalys.

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också
studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg