Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lingvistik: fonetik och pragmatik

Kurs
LI1502
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25808
Ansökan stängd

Om utbildningen

Är du intresserad av språklig betydelse och av hur vi använder språket? Funderar du över hur språk är uppbyggda och hur vi producerar och uppfattar språk? 

Kursen LI1502, Fonetik och pragmatik, ger en översikt över hur språkljud analyseras samt utvecklar kunskaperna från kursen LI1501 till att även innefatta ett kommunikativt perspektiv på betydelse. Du får lära dig grunderna i  det talade språkets produktion, akustik och struktur. Dessutom ges en översiktlig introduktion till förhållandet mellan tal och skrift, samt svenskans skriftsystem.

Inom pragmatikdelen lär du dig grundläggande teori för att analysera språk i användning, vilket inkluderar sådant som kontextberoende, implicit betydelse, grammatiskt ofullständiga yttranden m.m. Bland de specifika moment som tas upp kan nämnas deixis, implikatur, presupposition, talaktsteori och samtalsstruktur. 

Det är institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori som ger kursen. Länk till institutionens sidor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på LI1501 eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.