Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Levnadsberättelser och narrativa analyser

Kurs
ET2105
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-24061
Ansökan stängd

Kort om kursen

Inom etnologin finns en lång forskningstradition av att analysera människors vardagsliv genom muntliga berättelser i intervjuform och skriftliga via tematiska frågelistor. Levnadsberättelser undersöks som ett immateriellt kulturarv.

Om utbildningen

I kursen ges metodologiska perspektiv på hur äldre arkivmaterial kan relateras till samtida berättelser. Aktuella metoder fäster uppmärksamhet vid etiska och reflexiva förhållningssätt och i kursen problematiseras individers berättelsers användbarhet som forskningsempiri.

Kursen behandlar olika teorier och metoder kring berättande, som
narratologi och det tvärvetenskapliga forskningsområdet Oral History.
Levnadsberättelser diskuteras utifrån konstruktionistiska
förhållningssätt.

Kursen ger färdigheter i att dokumentera och analysera individuella
levnadsberättelser i relation till kollektiva minnen,
berättartraditioner och olika samhällskontexter i tid och rum. Vidare
belyses muntliga och skriftliga levnadsberättelser i relation till
intersektionalitet: klass, genus, etnicitet, generation och ålder.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs avslutade kurser motsvarande kursfordringar för kandidatexamen, eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.