Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Illustration av verksamheten vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Foto: Illustration: Cecilia Lundgren
Länkstig

Lek, lärande och omsorg 3 för förskollärare

Kurs
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen behandlar lek, lärande och omsorg inom ramen för lekbaserade verksamheter som förskola och förskoleklass. Centralt för kursen är hur synen på lek, lärande, undervisning och omsorg förstås från teorier inom ett sociokulturellt perspektiv. Samspel och kommunikativa handlingar i lekar mellan barn, och barn och förskollärare analyseras.

Om utbildningen

Kunskaper och färdigheter inom följande teman utifrån nationell och internationell forskning fördjupas: samtida forskning om lek, lärande och omsorg; lek i relation till didaktik i en målstyrd praktik samt relation mellan barns (lärandes) och förskollärares perspektiv på lek, lärande och omsorg. Dessa teman bearbetas också i relation till dokumentation, utvärdering och utveckling av lekaktiviteter som kan bidra till lärande för social och kulturell hållbarhet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För behörighet till kursen krävs godkända kurser motsvarande 150 hp på grundnivå inom förskollärarutbildning eller motsvarande, inklusive Lek, lärande och omsorg 1 för förskollärare, 7,5 hp (LÖFÖ30/LÖFÖ31) och Lek, lärande och omsorg 2 för förskollärare, 7,5 hp (LÖFÖ35/LÖFÖ36), eller Lek, lärande och omsorg 1 och 2 för förskollärare, 15 hp (LÖFÖ38), eller motsvarande.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningsformerna i kursen är föreläsning, workshop, litteraturseminarium, handledning samt litteraturstudier, uppgifter samt arbete i seminarie- och projektgrupper. Kursen är  campusförlagd onsdag förmiddagar.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader:

  • A-huset på Västra Hamngatan 25
  • B-huset på Läroverksgatan 15 
  • C-huset på Läroverksgatan 5

I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.