Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kvinnor och intellektuellt liv i det tidigmoderna Europa

Kurs
IL2114
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12259
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Om utbildningen

Det tidigmoderna Europa (ca 1500-1800) präglades av långtgående intellektuella, sociala, kulturella och religiösa omvälvningar. Världen förändrades och traditionell kunskap utmanades av nya idéer om natur och kultur, kropp och själ, stat och individ, publikt och privat, dygd och last, kunskap och teknologi, konst och vetenskap.

Genom närläsningar och analyser av verk av tidigmoderna kvinnliga filosofer och författare ger kursen en både bred och fördjupad kunskap om intellektuella strömningar inom natur-, moral- och politisk filosofi i denna turbulenta period. Vad kan vi säga om makt, röst och offentlighet i det tidigmoderna Europa? Hur föreställde man sig natur, förnuft, kunskap och perception? Hur såg man på kärlek och andra känslor, dygder och laster? Vilka spel med identiteter iscensattes? 

Utöver en vidgad förståelse av tidens kunskapande innebär kursupplägget att vi kontinuerligt får möjlighet att diskutera frågor om kön, makt och historiografi. Exempel på uppmärksammade tidigmoderna kvinnliga filosofer och författare som kursen kan komma att studera är Anna Maria van Schurman, Moderata Fonte, Marie de Gournay, Margaret Cavendish, Anne Conway, Émelie de Châtelet, Eliza Haywood, Mary Astell, Mme de Layfayette. Verk av kanoniska tidigmoderna manliga filosofer, vetenskapsmän och författare tas upp vid behov.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Praktik

Efter studierna

Tillsammans med ytterligare kurser i idé- och lärdomshistoria på avancerad nivå kan kursen ingå i en magister- eller masterexamen i ämnet. Den kan också läsas som ett komplement till studier i andra ämnen.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

På kursen möter du olika undervisnings- och examinationsformer. Dessa bidrar på olika sätt för att du som student ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt och för att du ska få träna på de färdigheter och förmågor som är formulerade i kursens mål. I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten