Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kvantitativa fältstudier och analyser i religionsvetenskap

Kurs
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-14872
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-14873
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kvantitativa studier har en lång tradition inom religionsvetenskapen. Kursen behandlar med utgångspunkt i aktuell kvantitativ forskning frågor som forskningsdesign, metod, analys och tolkning av kvantitativa data. Inom ramen för kursen diskuteras metodologiska, praktiska och etiska överväganden i samband med utformning av ett vetenskapligt projekt. Kursen behandlar också olika metoder för insamling och analys av kvantitativt material, samt ger färdigheter inför forskning, rapport- och uppsatsskrivande.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.    

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.