Bild
Illustration av Cecilia Lundgren
Foto: Illustration: Cecilia Lundgren
Länkstig

Kvalitetsbedömning i förskolan

Kurs
PDA556
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Den här kursen riktar sig mot verksamma förskollärare samt magister/masterstudenter, med intresse för kvalitets- och utvecklingsfrågor kopplade till förskoleverksamhet.

Om utbildningen

Kursen behandlar forskning om kvalitet i verksamheter med yngre barn, metoder kring kvalitetsvärdering, olika kvalitetsinstrument, samt forsknings- och yrkesetik.

Kursen innefattar även tolkning, analys och genomförande av och med kvalitetsbedömningsredskapet ECERS-3.

Kursen syftar bland annat till att deltagarna ska utveckla kunskaper för att självständigt kunna använda instrumentet för systematisk utveckling av förskoleverksamhet och undervisning i förskolan.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Förskollärarexamen (legitimerad förskollärare) eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen bedrivs på kvartsfart (25% studietakt). Fysiska träffar äger rum på Göteborgs universitet under sen eftermiddag/kväll var 14e dag. De fysiska träffarna varvas med on-line baserade moment. En heldag kan förekomma.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader:

  • A-huset på Västra Hamngatan 25
  • B-huset på Läroverksgatan 15
  • C-huset på Läroverksgatan 5

I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.