Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kvalitet och utvärdering inom utbildning

Kurs
PDA106
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Eftermiddag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19455
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2021.

Om utbildningen

Utvärdering har under senare årtionden kommit att bli alltmer
framträdande som styrmedel för olika verksamheter. Såväl intern
utvärdering, via exempelvis självskattning som extern utvärdering,
utförd av t ex Skolinspektionen eller huvudmannen utgör frekventa inslag
inom utbildningsväsendet. Det gäller för den enskilde och för
verksamheten att kunna förhålla sig till, och bedöma kvalitén på, de
skilda modeller för kvalitetssäkring man kommer i kontakt med. Kursen
behandlar utvärderings- och kvalitetsarbetets roll i
utbildningssystemets ideologi, organisation och verksamhet.
Utvärderings- och kvalitetsfrågornas historiska och samhälleliga
sammanhang analyseras. Ett internationellt perspektiv på utvärdering som
fenomen anläggs. Under kursen granskas olika former av utvärdering och
kvalitetsgranskning som verktyg för verksamhetsutveckling. Kursen vänder
sig till den som vill utveckla kunskaper och färdigheter när det gäller
teorier, modeller och undersökningsmetoder för utvärdering och
kvalitetsgranskning. Kursen ges även som valbar kurs inom Masterprogram i
utbildningsledarskap.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs filosofie kandidatexamen med 180 hp inom huvudområdet pedagogik, pedagogik och didaktik eller lärarexamen med minst 180 hp, eller motsvarande kunskaper. Även examen med 180 hp på grundnivå kan efter särskild prövning ge behörighet om examensarbetet varit inriktat mot utbildningsvetenskapliga frågeställningar. För programstudenter i Masterprogrammet krävs också genomgången introduktionskurs i Utbildningsledarskap (MLE100), 15 hp. Ansökan om särskild prövning görs genom att ifylld blankett om reell kompetens tillsammans med examensarbetet ska laddas upp på Mina sidor på antagning.se.

Arbetsprov

För tillträde till kursen krävs filosofie kandidatexamen med 180 hp inom
huvudområdet pedagogik, pedagogik och didaktik eller lärarexamen med
minst 180 hp, eller motsvarande kunskaper. Även examen med 180 hp på
grundnivå kan efter särskild prövning ge behörighet om examensarbetet
varit inriktat mot utbildningsvetenskapliga frågeställningar. För
programstudenter i Masterprogrammet krävs också genomgången
introduktionskurs i Utbildningsledarskap (MLE100), 15 hp. Ansökan om
särskild prövning görs genom att ifylld blankett om reell kompetens
tillsammans med examensarbetet ska laddas upp på Mina sidor på
antagning.se.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.  I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar  och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.