Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kvalificerad arbetspraktik med utbildningsvetenskapligt fokus

Kurs
PDG030
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen behandlar praktisk tillämpning av tidigare
utbildningsvetenskapliga studier i en pedagogisk praktik inom en
verksamhet. Kritisk reflektion och användning av de teorier och metoder
som studenten lärt sig i tidigare kurser eller inom ett program ger
studenten möjligheter att arbeta med utveckling av de egna kompetenser
och behov inför kommande utbildningsvetenskapliga studier och framtida
yrkesverksamhet.
Praktikplatsen ska sökas av studenten själv och praktikperioden, som
sträcker sig över 8 veckor, kräver närvaro motsvarande normal arbetstid
för en heltidsanställd medarbetare vid den verksamheten där studenten är
placerad. Under praktikperioden diskuterar också studenterna, med hjälp
av kurslitteraturen, olika tema inom det utbildningsvetenskapliga
ämnesområdet i relation till praktiken. Detta sker under
seminarieförlagda kursdagar tillsammans med de andra studenterna i
kursen samt kursledare och räknas som en del av praktikens arbetstid.
Här kan du läsa mer om praktikkursen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

90 hp inom något av den utbildningsvetenskapliga fakultetens huvudområden eller motsvarande.

Arbetsprov

Förkunskapskrav:

90 hp inom något av den utbildningsvetenskapliga fakultetens huvudområden eller motsvarande.

Så är det att plugga

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.  I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar  och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.