Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kvalificerad arbetspraktik med sociologisk inriktning

Kurs
SC2401
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27557
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen består av verksamhetsförlagd utbildning inom den offentliga sektorn, på ett privat företag eller i en frivilligorganisation. Studenten ska själv söka en lämplig praktikplats som ger möjlighet till kvalificerad erfarenhet genom arbete med sociologiskt relevanta arbetsuppgifter. Praktiken ska omfatta och ge insyn i det dagliga arbetet på arbetsplatsen samt innehålla ett personligt ansvar för en specialuppgift eller ett specialprojekt, såsom ett utvärderings- eller utredningsuppdrag, en risk- eller omvärldsanalys, eller utformningen av policydokument eller motsvarande. Den praktiska erfarenheten av sociologiskt relevant arbete är även föremål för diskussioner vid seminarier vid universitetet. Arbetet redovisas skriftligt i rapportform och muntligt genom seminariebehandling. Arbetet skall innehålla både en dokumentation av det utförda arbetet och en sociologisk analys av etiska och samhälleliga implikationer av det utförda arbetet. Arbetspraktiken ska ske på en arbetsplats i Sverige eller utomlands. Praktikkursen omfattar 15 hp bestående av ca 8 veckors verksamhetsförlagd utbildning och ca 2 veckor universitetsbaserad utbildning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

sc2402

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Ett fåtal undervisningstillfällen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan). Resterande tillfällen äger rum på praktikplatsen.

Läs mer om lokaler