Bild
Två musiker på scen med massor med instrument och elektronisk utrustning samt projektion bakom.
Foto: Maja Kristin Nylander
Länkstig

Kurspaket kulturskolepedagog, tvärkonstnärlig samverkan

Kurspaket
KST72
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kurspaketet

Den här kursen vänder sig till dig som redan har den konstnärliga kompetensen och som vill bygga på med pedagogisk kunskap relevant för kulturskolan. Den vänder sig även till dig som redan arbetar inom kulturskolan och som behöver fortbildning och till dig som är student på en konstnärlig utbildning och vill bygga på med en utbildning till kulturskolepedagog.

Om utbildningen

Att kunna organisera lärande inom din konstform är en efterfrågad kompetens hos många av landets kulturskolor. De behöver både nyanställa och vidareutbilda medarbetare för att klara sitt nya, viktiga uppdrag; att bredda och utveckla verksamheten så att fler barn och unga får tillgång till en likvärdig kulturskola. 

På kursen läser du tillsammans med studenter från olika konstnärliga inriktningar. Du får lära dig att planera och organisera tvärkonstnärliga läraktiviteter och projekt för barn och unga samt bredda din egen konstnärliga uttrycksform i relation till andra uttrycksformer.

Kurspaketet består av två enskilda kurser som går parallellt under terminen:

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 90 hp konstnärlig utbildning inom ett konstnärligt området, eller motsvarande.

Arbetsprov

Arbetsprov behövs inte vid sen anmälan.

Praktik

Under handledning av verksamma pedagoger på en kulturskola är du med och planerar, organiserar och leder aktiviteter utifrån din specifika konstnärliga kompetens. Praktiken sträcker sig över hela terminen och ska innehålla 10 tillfällen à 3–4 lektioner. Praktiken planeras av studenten och handledaren på kulturskolan tillsammans. Ni kommer överens om tider som passar er båda.

Göteborgs universitet har ett samarbete med kommuner som gör att vi kan erbjuda praktikplatser hos många kulturskolor inom Västra Götalandsregionen.

Om du önskar en praktikplats i någon annan region behöver du själv ta ansvar för att tillsammans med universitetet ta fram den. Universitetet kommer också att behöva godkänna den. Vissa verksamheter kan också kräva att du visar utdrag ur belastningsregistret.

Så är det att plugga

Undervisningen

Du kommer att få ta fram en projektplan för ett sådant projekt, utifrån ditt eget konstnärliga uttryck. Du får metoder för att dokumentera och utvärdera tvärkonstnärligt ledarskap och verktyg för att utveckla och analysera tvärkonstnärliga läraktiviteter utifrån relevant forskning om lärande och barns och ungas olika förutsättningar. Utbildningen utgår från kulturskolans särskilda uppdrag, där barn och unga frivilligt deltar i lärande på sin fritid.

Undervisningen sker till största delen på distans i form av nätbaserade föreläsningar, workshops och seminarier. Det är obligatoriska campusförlagda träffar varje termin. Kurserna löper parallellt under hela terminen, alla på kvartsfart (7,5 hp). Praktiken görs på en kulturskola.

Att studera är tidskrävande 

Det är bra att tänka på att en 7,5 hp-kurs motsvarar 10 studietimmar per vecka under en hel termin.