Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Två musiker på scen med massor med instrument och elektronisk utrustning samt projektion bakom.
Foto: Maja Kristin Nylander
Länkstig

Kurspaket kulturskolepedagog, tvärkonstnärlig samverkan

Kurspaket
KST72
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25019
Ansökan öppnar 15 september 2021

Kort om kurspaketet

Att kunna organisera lärande utifrån ett tvärkonstnärligt perspektiv är en efterfrågad kompetens hos många av landets kulturskolor. De behöver både nyanställa och vidareutbilda medarbetare för att klara sitt nya, viktiga uppdrag; att bredda och utveckla verksamheten så att fler barn och unga får tillgång till en likvärdig kulturskola.

Om utbildningen

Den här utbildningen vänder sig till dig som redan har den konstnärliga kompetensen och som vill bygga på med pedagogisk kunskap relevant för kulturskolan. Den vänder sig även till dig som redan arbetar inom kulturskolan och som behöver fortbildning och till dig som är student på en konstnärlig utbildning och vill bygga på med en utbildning till kulturskolepedagog.

Kursen ingår även som en del av kurspaketet Kulturskolepedagog, termin 2 och är gemensam för alla utbildningens inriktningar, inklusive Dans och Scenkonst med inriktning teater. Du kan också söka om du har kompetens inom något annat konstnärligt uttryck som är relevant för kulturskolan, till exempel Berättande, Författarskap eller Litterär gestaltning.

På kursen läser du tillsammans med studenter från olika konstnärliga inriktningar. Du får lära dig att planera och organisera tvärkonstnärliga läraktiviteter och projekt för barn och unga samt bredda din egen konstnärliga uttrycksform i relation till andra uttrycksformer.

Läs mer om utbildningen Kulturskolepedagog här.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 90 hp konstnärlig utbildning inom ett konstnärligt området, eller motsvarande.

Arbetsprov

Arbetsprov behövs inte vid sen anmälan.

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov. Rangordningen av arbetsprovet sker efter samlad bedömning av den sökandes konstnärliga förmåga. Förtur (obs ej platsgaranti) ges till sökande som har påbörjat en utbildning i kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet, där rangordning sker baserat på antal påbörjade högskolepoäng inom kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet

Praktik

Under terminen kommer du också att ha praktik på en kulturskola där du under handledning av verksamma pedagoger är med och planerar, organiserar och leder aktiviteter utifrån din specifika konstnärliga kompetens.

Göteborgs universitet har ett samarbete med kommuner som gör att vi kan erbjuda praktikplatser hos många kulturskolor inom Västra Götalandsregionen.

Om du behöver ha en praktikplats i någon annan region behöver du själv ta ansvar för att tillsammans med universitetet ta fram den. Universitetet kommer också att behöva godkänna den. Observera att särskilda krav på klädsel kan förekomma på praktikplatser. Vissa verksamheter kan också kräva att du visar utdrag ur belastningsregistret.

Så är det att plugga

Undervisningen

Du kommer att få ta fram en projektplan för ett sådant projekt, utifrån ditt eget konstnärliga uttryck. Du får metoder för att dokumentera och utvärdera tvärkonstnärligt ledarskap och verktyg för att utveckla och analysera tvärkonstnärliga läraktiviteter utifrån relevant forskning om lärande och barns och ungas olika förutsättningar. Utbildningen utgår från kulturskolans särskilda uppdrag, där barn och unga frivilligt deltar i lärande på sin fritid.

De två kurserna i paketet löper parallellt under hela terminen, båda på kvartsfart, vilket sammantaget blir halvtids studietakt. Praktiken gör du på din praktikplats, övrig undervisning sker till största delen på distans via internet. Vissa workshoppar och seminarier är schemalagda men du kan delta på distans.