Bild
Två personer övar medans tre personer i bakgrunden observerar.
Länkstig

Kurspaket kulturskolepedagog 2, inriktning teater

Kurspaket
KST21
Grundnivå
0,5 år
30 högskolepoäng (hp)

Kort om kurspaketet

Att kunna organisera lärande inom teater är en efterfrågad kompetens hos många av landets kulturskolor. De behöver både nyanställa och vidareutbilda medarbetare för att klara sitt nya, viktiga uppdrag; att bredda och utveckla verksamheten så att fler barn och unga får tillgång till en likvärdig kulturskola.

Om utbildningen

Den här kursen vänder sig till dig som har den konstnärliga kompetensen och vill bygga på med pedagogisk kunskap relevant för kulturskolan. Den vänder sig även till dig som redan arbetar inom kulturskolan och behöver fortbildning och till dig som är student på en konstnärlig utbildning och vill bygga på med en utbildning till kulturskolepedagog.

Kurspaket kulturskolepedagog 2, inriktning Teater (KST21) är ett paket av fristående kurser. Kurspaketet finns med fler konstnärliga inriktningar och ingår i utbildningen Kulturskolepedagog som är på totalt 90 hp (motsvarande tre terminers helfartsstudier). Det går bra att starta med Kurspaket kulturskolepedagog 2 även om du inte läst Kurspaket kulturskolepedagog 1. Om du inte vill läsa på helfart kan du istället söka en eller flera av de kurser som ingår i paketet. 

Kurspaket kulturskolepedagog 2, inriktning teater omfattar kurserna: 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 90 hp konstnärlig utbildning inom teaterområdet, eller motsvarande.

Arbetsprov

Information om arbetsprov till Kulturskolepedagog finns på utbildningens sida.

Under handledning av verksamma pedagoger på en kulturskola är du med och planerar, organiserar och leder aktiviteter utifrån din specifika konstnärliga kompetens. Praktiken sträcker sig över hela terminen och ska innehålla 10 tillfällen à 3–4 lektioner. Praktiken planeras av studenten och handledaren på kulturskolan tillsammans. Ni kommer överens om tider som passar er båda.

Göteborgs universitet har ett samarbete med kommuner som gör att vi kan erbjuda praktikplatser hos många kulturskolor inom Västra Götalandsregionen.

Om du önskar en praktikplats i någon annan region behöver du själv ta ansvar för att tillsammans med universitetet ta fram den. Universitetet kommer också att behöva godkänna den. Vissa verksamheter kan också kräva att du visar utdrag ur belastningsregistret.

Efter studierna

Kunniga pedagoger är efterfrågade på många av landets kulturskolor. De behöver både nyanställa och vidareutbilda medarbetare för att klara sitt uppdrag: att bredda och utveckla verksamheten så att fler barn och unga får tillgång till en likvärdig kulturskola.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker till största delen på distans i form av nätbaserade föreläsningar, workshops och seminarier. Det är obligatoriska campusförlagda träffar varje termin. Kurserna löper parallellt under hela terminen, alla på kvartsfart (7,5 hp). Praktiken görs på en kulturskola.

Att studera är tidskrävande 

Det är bra att tänka på att en 7,5 hp-kurs motsvarar 10 studietimmar per vecka under en hel termin.