Bild
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Kurspaket kulturskolepedagog 2, inriktning foto och film

Kurspaket
KSF21
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Kort om kurspaketet

Att kunna organisera lärande inom film och foto är en efterfrågad kompetens hos många av landets kulturskolor. De behöver både nyanställa och vidareutbilda medarbetare för att klara sitt nya, viktiga uppdrag; att bredda och utveckla verksamheten så att fler barn och unga får tillgång till en likvärdig kulturskola.

Om utbildningen

Den här utbildningen vänder sig till dig som redan har den konstnärliga kompetensen och som vill bygga på med pedagogisk kunskap relevant för kulturskolan. Den vänder sig även till dig som redan arbetar inom kulturskolan och som behöver fortbildning och till dig som är student på en konstnärlig utbildning och vill bygga på med en utbildning till kulturskolepedagog.

Kurspaketet består av fyra enskilda kurser som går parallellt under terminen:

Utbildningen utgår från kulturskolans särskilda uppdrag, där barn och unga frivilligt deltar i lärande på sin fritid och vi ställer relevant pedagogisk forskning i relation till den praktiska verksamhet som är specifik för kulturskolan. Under kursen får du både bredda och fördjupa ditt didaktiska kunnande och lära dig mer om specialpedagogik för kulturskola och utveckla din förmåga att erbjuda läraktiviteter av hög kvalitet med utgångspunkt i vars och ens förutsättningar. Vi kommer att jobba med tvärkonstnärliga projekt och du får planera och organisera tvärkonstnärliga läraktiviteter samt bredda din egen konstnärliga uttrycksform i relation till andra uttrycksformer. Du får också fördjupa ditt didaktiska kunnande utifrån din egen konstnärliga kompetens inom Film och foto.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 90 hp konstnärlig utbildning inom film och fotoområdet, eller motsvarande.

Praktik

Under handledning av verksamma pedagoger på en kulturskola är du med och planerar, organiserar och leder aktiviteter utifrån din specifika konstnärliga kompetens. Praktiken sträcker sig över hela terminen och ska innehålla 10 tillfällen à 3–4 lektioner. Praktiken planeras av studenten och handledaren på kulturskolan tillsammans. Ni kommer överens om tider som passar er båda.

Göteborgs universitet har ett samarbete med kommuner som gör att vi kan erbjuda praktikplatser hos många kulturskolor inom Västra Götalandsregionen.

Om du önskar en praktikplats i någon annan region behöver du själv ta ansvar för att tillsammans med universitetet ta fram den. Universitetet kommer också att behöva godkänna den. Vissa verksamheter kan också kräva att du visar utdrag ur belastningsregistret.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker till största delen på distans i form av nätbaserade föreläsningar, workshops och seminarier. Det är obligatoriska campusförlagda träffar varje termin. Kurserna löper parallellt under hela terminen, alla på kvartsfart (7,5 hp). Praktiken görs på en kulturskola.

Att studera är tidskrävande 

Det är bra att tänka på att en 7,5 hp-kurs motsvarar 10 studietimmar per vecka under en hel termin.