Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kurspaket kulturskolepedagog 2, inriktning bild och form

Kurspaket
KSB21
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25017
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2021.

Kort om kurspaketet

Den här utbildningen vänder sig till dig som redan har den konstnärliga kompetensen och som vill bygga på med den pedagogiska kunskapen som är relevant för kulturskolan. Utbildningen vänder sig även till dig som redan arbetar inom kulturskolan och som behöver fortbildning och till dig som är student på en konstnärlig utbildning och vill bygga på med en utbildning till kulturskolepedagog.

Om utbildningen

Att kunna organisera lärande inom bild och form är en efterfrågad kompetens i landets kulturskolor. De behöver både nyanställa och vidareutbilda medarbetare för att klara sitt nya, viktiga uppdrag; att bredda och utveckla verksamheten så att fler barn och unga får tillgång till en likvärdig kulturskola.

Kurspaketet består av fyra enskilda kurser som går parallellt under terminen:

Utbildningen utgår från kulturskolans särskilda uppdrag, där barn och unga frivilligt deltar på sin fritid. Vi ställer relevant pedagogisk forskning i relation till den praktiska verksamhet som är specifik för kulturskolan.

Du får lära dig att planera och organisera läraktiviteter för barn och unga inom bild och form, med hög konstnärlig kvalitet. Att kunna välja innehåll och form som passar för olika elever och situationer, och att kunna reflektera över varför. Du kommer att få verktyg för undervisning i grupp, med utveckling och progression för deltagare i olika åldrar, och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar. Du får kunskap om kulturskolan, dess uppdrag och bakgrund samt om barns och ungas förhållningssätt till konstnärliga uttryck, lek, medier och konsumtion och hur vi kan förstå barn och unga som skapande individer. Vi kommer att diskutera begrepp, ideal och normer och sätta dem i relation till politiska mål, lagar och förordningar.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 90hp konstnärlig utbildning inom bild- och formområdet, eller motsvarande.

Arbetsprov

Arbetsprov behövs inte vid sen anmälan.

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov. Rangordningen av arbetsprovet sker efter samlad bedömning av den sökandes konstnärliga förmåga. Förtur (obs ej platsgaranti) ges till sökande som har påbörjat en utbildning i kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet, där rangordning sker baserat på antal påbörjade högskolepoäng inom kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet

Praktik

Under handledning av verksamma pedagoger på en kulturskola är du med och planerar, organiserar och leder aktiviteter utifrån din specifika konstnärliga kompetens. Praktiken sträcker sig över hela terminen och ska innehålla 10 tillfällen à 3–4 lektioner. Praktiken planeras av studenten och handledaren på kulturskolan tillsammans. Ni kommer överens om tider som passar er båda.

Göteborgs universitet har ett samarbete med kommuner som gör att vi kan erbjuda praktikplatser hos många kulturskolor inom Västra Götalandsregionen.

Om du önskar en praktikplats i någon annan region behöver du själv ta ansvar för att tillsammans med universitetet ta fram den. Universitetet kommer också att behöva godkänna den. Vissa verksamheter kan också kräva att du visar utdrag ur belastningsregistret.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker till största delen på distans i form av nätbaserade föreläsningar, workshops och seminarier. Det är obligatoriska campusförlagda träffar varje termin. Kurserna löper parallellt under hela terminen, alla på kvartsfart (7,5 hp). Praktiken görs på en kulturskola.

Under kursen får du både bredda och fördjupa ditt didaktiska kunnande och lära dig mer om specialpedagogik för kulturskola och utveckla din förmåga att erbjuda läraktiviteter av hög kvalitet med utgångspunkt i vars och ens förutsättningar.

Vi kommer att jobba med tvärkonstnärliga projekt och du får planera och organisera tvärkonstnärliga läraktiviteter samt bredda din egen konstnärliga uttrycksform i relation till andra uttrycksformer. Du får också fördjupa ditt didaktiska kunnande utifrån din egen konstnärliga kompetens inom bild och form.

Att studera är tidskrävande 

Det är bra att tänka på att en 7,5 hp-kurs motsvarar 10 studietimmar per vecka under en hel termin.