Länkstig

Kunskapsförmedling och kommunikation för naturvårdsbiologer

Kurs
BIO471
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill öva upp din förmåga att förmedla kunskaper i biologi och då främst inom naturvård, till en intresserad allmänhet. Praktiska moment som berör hur man presenterar fakta och aktiverar åhörarna blandas med teori om naturvård och kommunikation.

Om utbildningen

Kursen förmedlar kunskap och färdigheter om hur biologer informerar om natur, arter, biotoper, ekosystem, landskap, kulturpåverkade miljöer och särskilt behovet av naturvård både till en bred allmänhet, och till en publik som är mer specialintresserad. Kursen ger även fördjupad kunskap om miljöerna, naturvård och hotade arter. Exempel på frågeställningar som vi tar upp: Hur förklarar man enklast evolutionära förlopp och invecklade ekologiska sammanhang? Hur presenterar man skrämmande fakta utan att detta leder till en känsla av hopplöshet hos åhörarna?

Förutom de teoretiska momenten, ligger tonvikten ligger på att i tal, och med relevanta hjälpmedel, förmedla biologi och naturvård, samt att organisera och aktivera målgrupper. Skriftlig information, argumentation och visuell presentation ingår, liksom retorik. Examinationen sker genom skriftlig tentamen (teoretiska moment) samt praktisk tillämpning (guidning) av de kunskaper och färdigheter som förmedlas och övas.

Kursen ges i samarbete med Göteborgs Naturhistoriska Museum och Nordens Ark, dvs delvis på annan plats än Göteborg.

Kommentarer från tidigare kurser:

”Kursen utgår mycket från den kunskap som man redan besitter och hur man på bästa sätt kan förmedla den. Otroligt roligt att få jobba så mycket praktiskt men även att komma ut i samhället och se hur man på olika sätt kan jobba med biologi." 

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Alternativ 1: Godkända baskurser i biologi 75 hp (BIO900 Cellbiologi, BIO905 Molekylär genetik, BIO910 Organismvärldens form och funktion , BIO915 Ekologi och evolution och BIO920 Biodiversitet och systematik). Alternativ 2: Godkänd ES1201, Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp, ES1300, Naturresurshushållning, 15 hp, ES1305, Föroreningars spridning och effekter på biologiska system, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution 15 hp, samt ha läst och vara godkänd på minst en av följande fyra kurser: BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp och BIO920, Biodiversitet och och systematik, 15 hp eller motsvarande. Alternativ 3: 90 hp godkänt av 120 hp på kurser inom de två första åren på Marin vetenskap, kandidatprogram, Göteborgs universitet eller motsvarande. För alla tre alternativ krävs minst en godkänd fördjupningskurs i biologi, 15 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen i form av föreläsningar, litteraturstudier, fallstudier, teoretiska och praktiska övningar, exkursioner samt självständigt arbete. Under kursens gång kommer vi att ägna mycket tid åt diskussioner och praktiska övningar. Kursen ges på svenska men även engelskt material nyttjas.

Lokaler

Undervisningen är förlagd till Zoologen (Medicinaregatan 18A), Göteborgs Naturhistoriska Museum, Göteborgs Botaniska Trädgård, Nordens Ark samt ett antal naturområden i Göteborgstrakten.