Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kulturvetenskap, fortsättningskurs

Kurs
KP1400
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

På Fortsättningskursen i kulturvetenskaper breddar och fördjupar du dina kunskaper och din förståelse för de begreppsliga, teoretiska och analytiska redskap som introducerades under grundkursen.

I två tematiska delkurser läggs fokus på samtida förhandlingar kring seder och bruk respektive studier av barn- och ungdomskultur. Under terminen fördjupar du dina kunskaper om etnografiska metoder och dess tillämpning vid studier av kulturella fenomen och praktiker.

Kursen avslutas med ett uppsatsmoment som tränar dig i att genomföra en undersökning utifrån en vald problemställning. I uppsatskursen ingår också att läsa, kritiskt granska samt opponera på en medstudents uppsats.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs fullgjord grundkurs i kulturvetenskap, KP1100, eller motsvarande.