Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kulturvårdens teori och historia

Kurs
KU0870
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-24352

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge fördjupad förståelse för grundläggande begrepp och teoretiska frågeställningar inom kulturvårdsfältet i ett historiskt och internationellt perspektiv och till att utveckla förmåga att självständigt och kritiskt kunna förhålla sig till relevant begreppsbildning. Doktriner i form av internationella deklarationer och konventioner belyses och diskuteras ur principiell synvinkel. Vidare behandlar kursen konserveringshistoria utifrån valda exempel och konserverings etik. Kursen ges på engelska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i kulturvård eller annan examen som bedöms lämplig eller kvalificerad yrkeserfarenhet.

Urval

Högskolepoäng (50 %) och yrkeslivserfarenhet (50 %)