Hoppa till huvudinnehåll
Bild
En kvinna sminkar sig till clown
Länkstig

Kulturskolans pedagogik 3

Kurs
KSPE30
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15410
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen vänder sig särskilt till dig som har en konstnärlig kompetens och som vill börja arbeta som pedagog inom kulturskolan. Kursen vänder sig även till dig som redan arbetar inom kulturskolan och som behöver fortbildning och till dig som är student på en konstnärlig utbildning och vill bygga på med en utbildning till kulturskolepedagog.

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge en förståelse för pedagogiska och didaktiska perspektiv relevanta för kulturskolan och dess fokus på barns och ungas konstnärliga utveckling och sociala fritidslärande i ett senmodernt och digitaliserat samhälle. Kursen behandlar lärande och undervisning utifrån barns och ungas perspektiv där fokus läggs på social kommunikation som en förutsättning för kulturellt och konstnärligt lärande.

I kursen ställs kulturskolans verksamhet i relation till skolans och förskolans estetiska undervisning, liksom till frågor om olika typer av kontextuella förutsättningar för lärande inom området. I kursen behandlas olika teorier med relevans för en tillgänglig och inkluderande kulturskola, såsom bildningsteorier, social, relationell och kritisk pedagogik, interkulturell pedagogik, fritidslärande, konstpedagogik samt museipedagogik.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165hp (33 %). Förtur (OBS! Ej platsgaranti) ges till sökande som har påbörjat en utbildning i kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet, där rangordning sker baserat på antal påbörjade högskolepoäng inom kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker till största delen på distans i form av nätbaserade föreläsningar, workshops och seminarier. Det är obligatoriska campusförlagda träffar varje termin. Kursen ges på kvartsfart under hela terminen. 

Att studera är tidskrävande 

Det är bra att tänka på att en 7,5 hp-kurs motsvarar 10 studietimmar per vecka under en hel termin.