Bild
Collagebild
Länkstig

Kulturgeografi: grundtermin

Kurspaket
KG100
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Från och med HT 2022 ersätts detta kurspaket av kurspaketet KG110: KG110 Kulturgeografi: grundtermin, 30 hp

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet