Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Kulturgeografi fortsättningskurs, med inriktning mot territoriell utveckling och planering i Europa

Kurs
KGG2EP
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen ger fördjupade kunskaper om hur resurser nyttjas såväl globalt
som lokalt för hållbar samhällsutveckling. Särskilt uppmärksammas detta i
ett regionalt europeiskt perspektiv samt genom infrastrukturens
betydelse för samhällsutvecklingen. Globaliseringen problematiseras
genom ett komparativt perspektiv på regionala ojämlikheter i världen.
Kursen utvecklar färdigheter i geografiska analysmetoder.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgången kurs Kulturgeografi grundkurs med inriktning mot territoriell utveckling och planering i Europa (KGG1EP)

Efter studierna

Studier i kulturgeografi ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som samhällsplanerare, utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler