Video (1:23)
Kulturarvsstudier – för dig som är nyfiken på det förflutna och samtiden
Bild
Länkstig

Kulturarvsstudier, kandidatprogram

Program
H1KAS
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)

Kort om programmet

Att vårt kulturarv är en tillgång som ska användas, snarare än att passivt bevaras, är ett synsätt som växer sig allt starkare. Programmet Kulturarvsstudier är för dig som är intresserad av seder och traditioner, föremål och landskap, arkivmaterial och berättelser som människan lämnat efter sig och vill arbeta med att göra det förflutna levande.

Om utbildningen

I programmet behandlar vi kulturarvsfrågor utifrån axeln lokalt – globalt. Med avstamp i vårt eget närområde och vad det erbjuder, ställs frågor om kulturarvets betydelse i en internationell kontext. Det kan handla om materiella lämningar som fornminnen och byggnader, eller ett immateriellt arv i form av konstformer, traditioner och myter.

Du tränas i att kritiskt granska hur kulturarvet används, hur kulturarvet kommuniceras på museer och inom upplevelseindustrin, att tillämpa lagar och regelverk. Du tränas i att skriva på effektivt sätt, att göra muntliga och grafiska produktioner. Allt detta är färdigheter som efterfrågas på museer, ämbetsverk och kommunala förvaltningar.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Praktik

Praktik är valbar under termin 5 eller 6, antingen en längre eller en kortare kombinerad med valbara kurser.

Efter studierna

Utbildningen förbereder dig både för yrkeslivet och för studier på avancerad nivå (magister och/eller master) och i förlängningen även forskarutbildning inom din valda inriktning.  De färdigheter du får inom programmet efterfrågas på institutioner som museer, ämbetsverk, länsstyrelser och kommuner.  

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet består av sex terminers heltidsstudier. De två första är ett basår i kulturarvsstudier, därefter väljer du ett profilämne. Termin 3-6 innehåller ämneskurser i profilämnet, i form av grund-, fortsättnings- och fördjupningskurs med examensarbete samt en termin praktik eller valbara kurser.

Följande profilämnen ingår:

  • historia (Inriktning historia kräver Historia A/1b/1a1+1a2, Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2)
  • arkeologi
  • antikens kultur och samhällsliv
  • kulturanalys
  • socialantropologi
  • humanekologi

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.