Video (1:39)
Kulturarv och turism- Hur berättar vi om kulturarv?
Bild
Länkstig

Kulturarv och turism 1

Kurs
KA1041
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12030
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2022.

Om utbildningen

Kulturarvet har idag en viktig roll i turismen och besöksnäringen. Den här kursen vänder sig till dig som vill arbeta med att utveckla och presentera kulturarv inom ramen för besöksnäringen. Kursen är indelad i två delkurser och undersöker turismens roll i samhället med särskilt fokus på kulturarvsturism.

Under den första delkursen – Turism, samhälle och kulturarv – granskar vi det komplexa samspelet mellan aktörer, geografi och strukturer inom turism och besöksnäring. Vi studerar även på turismens historia och fokuserar speciellt på kulturarvsturism. Vidare ger kursen en introduktion till kulturarvs- och upplevelsebegreppen samt kulturarvets roll i besöksnäringen. Vi analyserar turism, turisten och besöksnäringen ur ett kritiskt perspektiv med särskild betoning på hållbarhetsfrågor.

Den andra delkursen, Kulturarvsturism och kommunikation, behandlar kulturarvsturismens förutsättningar och utveckling liksom kulturarvskommunikation och förmedling. Vi studerar olika former av kommunikationskanaler, exempelvis skyltning, guidning, utställningar samt digitala kommunikations- och förmedlingskanaler.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)