Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kulturanalys, grundkurs

Kurs
KAY111
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12712
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2021.

Om utbildningen

Hur kan kunskap om hur unga personer förhåller sig till influencers lära oss något om dagens uppväxtvillkor? Vad kan fenomen som online-spel lära oss om människors förändrade umgängesmönster? Hur kan vi lära oss om konsumtionsvanor och hållbarhetsidéer genom att undersöka människors tankar inför och under ett varuhusbesök? Detta är exempel på frågor som ställs inom kulturanalys. Här får du kunskap om hur kulturella processer som globalisering och medialisering tar sig uttryck i människors vardagsliv.

Med en fot i historien och en i nutiden uppmärksammar och problematiserar kursen kulturbegreppet utifrån flera vetenskapliga perspektiv. Som student får du öva dig i att reflektera över hur kulturen som omger oss både möjliggör och begränsar våra sätt att tänka eller handla. Kursen ger dig verktyg för att undersöka olika former av kulturella och estetiska uttryck, såväl som kulturinstitutionernas roll i samhället. Den ger dig även en inblick i hur normer, värderingar och maktordningar skapas, upprätthålls och förändras över tid.

Under grundkursen kombineras studier av kritiska, teoretiska perspektiv med övning i praktiska metoder, som forskningsintervjuer och medieanalys. Sammantaget ger detta dig perspektiv på hur identitet, tillhörighet och normalitet formas i relationen mellan individ, grupp och samhälle.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)