Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kulturanalys, fortsättningskurs

Kurs
KAY122
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22724
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2021.

Om utbildningen

På Fortsättningskurs i kulturanalys breddar och fördjupar du dina kunskaper och din förståelse för de begreppsliga, teoretiska och analytiska redskap som introducerades under grundkursen. I två tematiska delkurser läggs fokus på samtida förhandlingar kring seder och bruk respektive studier av barn- och ungdomskultur.

Kursen ger också fördjupade kunskaper om etnografiska metoder och dess tillämpning vid studier av kulturella fenomen och praktiker. Den avslutas med ett uppsatsmoment som tränar dig i att genomföra en undersökning utifrån en vald problemställning.

I uppsatskursen ingår också att läsa, kritiskt granska samt opponera på en medstudents uppsats.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp från grundkurs i Kulturanalys (KAY110 eller KAY111) alternativt på grundkurs i Kulturvetenskap (KP1100),  Barn- och ungdomskultur (BOU110), Etnologi (ET1101, ET1201) Kulturstudier (KVL110), eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.