Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kultur och samhälle

Kurs
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen ger fördjupade kunskaper inom det kulturvetenskapliga fältet, med betoning på relationen mellan kultur och samhälle. Diskussionen om kulturens roll i stadsomvandlingen, vilken introducerades under programmets första år, utvecklas här. Du får också verktyg för att analysera kulturarbetarens arbetsvillkor samt position på arbetsmarknaden, vilket förbereder dig inför den efterföljande praktikperioden. Ett av kursens centrala moment är litteraturseminarier, där du och tillsammans med andra behandlar klassiska och aktuella texter inom kulturstudier. Kursen examineras genom en essä, där du själv formulerar och utforskar en frågeställning som rör kulturens roll i samhällslivet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde på kursen krävs godkänt resultat på år 1 och 2 (120 kp) på Kultur, kandidatprogram (H1KLT)