Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kultur, demokrati, staden

Kurs
KP1200
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen Kultur, demokrati och staden ger en introduktion till klassisk och aktuell kulturteori rörande demokrati och offentlighet. Den första delkursen ägnas åt att närläsa, analysera och diskutera kulturteoretiska texter som behandlar 1900-talets förändringsprocesser i relation till en samtida utveckling. Under den andra delkursen genomförs en etnografisk studie av den pågående omvandlingen av Göteborg med fokus på kultur och gentrifiering.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs avklarade kurser om minst 22,5 hp från grundkursen i kulturvetenskap, KP1100, eller motsvarande.