Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kritiska perspektiv på kulturarvskonflikter

Kurs
KA1350
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22722
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursens syfte är att ge en fördjupad förståelse för de komplexa konflikter som kanuppstå kring kulturarvsfrågor och därigenom ge studenterna verktyg att hanterakonflikter och ge stöd för beslutsfattande i yrkeslivet. Kursen aktualiserar hur kulturarvskapas och presenteras genom förhandlingar mellan olika intressenter såsom politiker,”experter” såväl professionella tjänstemän som opinionsbildare, ekonomiska intressensamt avnämare. Huvudfokus är frågor kring delaktighet, demokrati och etik. Viktigateman är exempelvis kulturarvsinstitutioners självständiga ställning i förhållande till denpolitiska beslutsnivån och hantering av så kallade svåra kulturarv, komplicerade uretiska, politiska aspekter och ur ett förvaltningsperspektiv. Studenterna arbetar medfallstudier som antingen rör nutida samhällsdebatt eller varit kontroversiella i entidigare tidskontext. Frågeställningarna relateras till konflikter kring kulturarv, vilkaanalyseras teoretiskt utifrån aktuell forskning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen gäller grundläggande behörighet samt minst 90 godkända hp inom Kulturarvsstudier kandidatprogram varav 60 hp inom programmets basår, eller motsvarande utbildning inom kulturarvsfältet. Yrkesverksamhet inom kulturavssektorn kan också ge behörighet efter särskild prövning. Ansökan om särskild prövning görs genom att ifylld blankett om reell kompetens tillsammans med intyg om yrkeserfarenhet laddas upp på Mina sidor på antagning.se senast sista anmälningsdag  

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.