Länkstig

Kriminologi: Introduktion till studier av brott och sociala avvikelser

Kurs
SC1113
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av varför människor begår brott och hur samhället hanterar det.  Under kursen behandlas orsaker till brott och sociala avvikelser på individ- och samhällsnivå, vilka effekter olika brottspreventiva åtgärder har, liksom vad som får vissa samhällsproblem att definieras som brott och bli föremål för kriminalpolitiska intressen. Kursen tar även upp samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteoretiska frågor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Så är det att plugga

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan).  

Läs mer om lokaler