Länkstig

Kriminologi: Fördjupade studier i brott och sociala avvikelser

Kurs
SC1216
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27500
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina grundläggande kunskaper om varför människor begår brott och hur samhället hanterar det. Under denna kurs analyseras brottsproblematiken utifrån människors olika förutsättningar och möjligheter i det samtida samhället. De olika delkurserna fokuserar ämnen som social ojämlikhet, identitet och erkännande, regleringar, vardagliga situationer och platser i staden, samt den digitala teknikutvecklingens konsekvenser för brott och offerskap. Kursen innefattar även ett självständigt fördjupningsarbete.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 15 högskolepoäng i kriminologi eller motsvarande, alternativt 60 högskolepoäng.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan). 

Läs mer om lokaler