Länkstig

Krig, fred och säkerhet

Kurs
IR1221
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27214
Ansökan stängd

Kort om kursen

Är du intresserad av att bättre förstå fenomen som krig, internationella väpnade konflikter och säkerhetsproblematik i den globala ordningen? Kursen förser dig med grundläggande såväl som fördjupade kunskaper om krig, fred och säkerhet i de internationella relationerna.

Om utbildningen

Kursen tar upp de grundläggande begreppen krig, fred och säkerhet och diskuterar hur begreppen kan förstås utifrån olika teoribildningar, olika historiska synvinklar och utifrån olika lokala och regionala perspektiv.

Under kursen får du lära dig om de grundläggande orsakerna till krig och hur krig har förändrats från de båda världskrigen och fram till våra dagar. Du får också fördjupa dig i vilken roll den teknologiska utvecklingen spelar för krigets förändring och vilka möjligheter finns i det internationella systemet att bygga fred.

Kursen betonar vikten av genus som en viktig analytisk kategori och belyser klimatförändringarnas betydelse för konfliktmönster och säkerhet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 30 hp genomgångna kärnkurser, varav 15 hp godkänd kurs, inom internationella relationer. Alternativt godkänt minst 45 hp i ämnet statsvetenskap eller globala studier.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

Sök kursen tillsammans med Global politisk ekonomi, 15 hp (IR1222) om du vill läsa internationella relationer under en hel termin.

Efter studierna

Efter kursen har du gedigna kunskaper om krig, fred och säkerhet. Dessa kunskaper utgör en grund för att kunna arbeta med sådana frågor inom till exempel civilsamhällesorganisationer, kommuner, nationella och internationella myndigheter eller den privata sektorn. Tidigare studenter arbetar inom en rad olika yrkesområden i olika sektorer. Exempel kan vara jobb som projektledare i en fredsorganisation, analytiker på Utrikesdepartementet eller handläggare på kommuner.

Så är det att plugga

Undervisningen

Utöver akademisk litteratur och kursböcker använder vi policyrapporter. Du bekantar dig också med olika databaser om krig och väpnade konflikter och får träna dig i att tolka och använda denna typ av data. Under kursen examineras du genom individuella skrivuppgifter och deltagande i grupparbeten.