Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kravhantering och användarupplevelse

Kurs
DIT045
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen ger en introduktion till kravhantering och användarupplevelse.

Den börjar att tillhandahålla en solid grund genom att definiera nyckelbegrepp som mål, krav och specifikationer.

Den presenterar också arbetet med att identifiera och dokumentera kravspecifikationer för en mjukvaruprodukt.

Tonvikt ges också till kvalitetskrav.

Den andra delen av kursen fokuserar på användbarhetsaspekter.

Kursen fokuserar på att integrera de krav som samlats i den första delen med mer designorienterade krav som samlats som en del av en användarcentrerad designprocess (t.ex. via intervjuer och användningen av personas).

Kursen presenterar också inslag av visuell design och informationsdesign, till exempel hur man inkluderar aspekter av användarupplevelse i utformningen av en mjukvaruprodukt.

Vidare berör kursen metoder för prototypning (t.ex. digitala mockups) och presenterar tekniker för att utvärdera användbarheten av en mjukvaruprodukt (t.ex. via användarstudier).

Slutligen kommer kursen att ge studenterna praktisk erfarenhet av att designa och utveckla grafiska användargränssnitt (GUI).

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd 7,5 hp kurs i objektorienterad programmering (till exempel DIT042 objektorienterad programmering).