Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

KPU Ma/Nv/Tk, ett ämne grundskolans årskurs 7-9

Kurspaket
L3KPX
Avancerad nivå
90 högskolepoäng (hp)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Registrerad på program N2BOL, N2FOL, N2KOL eller N2MOL. Utöver grundläggande behörighet krävs kandidatexamen eller motsvarande inkl 90 hp i något av undervisningsämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.