Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kontrastiv lingvistik

Kurs
TY2208
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Denna kurs behandlar centrala frågeställningar, teoretiska inriktningar och modeller inom kontrastiv lingvistik (tyska – svenska) som del av den synkront jämförande språkvetenskapen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen, varav 60 hp tyska med minst 30 hp godkänt resultat från TY1210 eller motsvarande förkunskaper.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…