Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Konflikter i den globala ordningen

Kurs
IR1112
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Är du intresserad av frågor som rör det internationella systemet? Kursen behandlar centrala begrepp, teorier och perspektiv för att förstå konflikter i den globala ordningen.

Om utbildningen

Kursen tar upp centrala begrepp, teorier och perspektiv för att förstå konflikter i den globala ordningen. Du får lära dig om de tre grundläggande begreppen krig, fred och säkerhet och deras betydelse och utveckling inom ämnet internationella relationer. Under kursen diskuterar vi också olika orsaker till och uttryck för organiserat våld, terrorism och konflikter i det internationella systemet. I kursen får du också en introduktion och översikt till rådande världsordning och globala politisk-ekonomiska förhållanden och dess historia.

Du får öva dig i att analysera konflikter och du får en ökad förståelse för hur det internationella systemet söker hantera konflikter och hot mot säkerhet. Du får också tillfälle att träffa människor med erfarenhet av att arbeta i det internationella systemet. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Efter studierna

Efter att ha läst internationella relationer har du relevant kunskap och analytiska verktyg för arbete hos arbetsplatser som har internationell inriktning och som sysslar med områdesanalys, utrednings- och utvärderingsarbete, projektledning eller policyarbete.

Du kan jobba inom statliga myndigheter, kommunalt eller i organisationer som arbetar med integration/migration, mänskliga rättigheter och internationalisering. Hos privata aktörer i näringslivet går det att jobba som konsult med bland annat corporate social responsibility (CSR-frågor) och klimat- och miljöfrågor. Du kan också söka dig till överstatliga organisationer som EU eller FN.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuella skrivövningar.