Länkstig

Konflikt, fred och säkerhet i Mellanöstern

Kurs
MÖ1114
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Varför Mellanöstern har så många och svårlösta väpnade konflikter? Kursen ger dig en introduktion till konflikter och de freds- och säkerhetsfrågor som förekommer i Mellanöstern med fokus på tiden efter Kalla Krigets slut. Efter att ha läst kursen har du en grundläggande teoretisk förståelse av konflikter och konflikthantering i Mellanöstern.

Om utbildningen

Mellanösterns många konflikter har skapat både inom-regionala och globala utmaningar som direkt påverkar Europa och Sverige ekonomiskt, politiskt och socialt. Om du är intresserad av att förstå varför Mellanöstern har så många och svårlösta (väpnade) konflikter så får du genom denna unika kurs få både verktyg för att analysera pågående konflikter, och en djupare förståelse för situationen i dagens Mellanöstern. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Efter studierna

Du kan läsa kurser i Mellanösternstudier som ett komplement till andra samhällsvetenskapliga och humanistiska studieinriktningar. 
Kursen ger dig spetskunskap om Mellanöstern som alltmer eftersöks på arbetsmarknaden. Både organisationer och myndigheter efterlyser personer som har kunskaper om händelseutvecklingen och konflikterna i regionen.
Våra studenter söker arbete vid svenska myndigheter såsom Migrationsverket, Polisen och Sida. Men även hos organisationer inom civilsamhället såsom Röda korset och Rädda barnen, både i och utanför Sverige. Kurserna ger också kunskaper som kan vara till nytta vid exempelvis internationell tjänstgöring, informations- och undervisningsverksamhet och inom turistnäring.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är organiserad i föreläsningar, seminarier, filmvisningar, grupparbeten, rollspel och presentationer.