Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Jimmie Lindell: Marinbiologen som vill vara en del av ungdomarnas resa
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Grundskolans åk 7-9, förhöjd studietakt, ett ämne Ma/Nv/Tk

Program
L1KPF-K7FN
Grundnivå
1 år
90 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-2L505
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

Vill du bli ämneslärare? Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort utbildning för dig som redan har läst ett eller flera ämnen på högskolenivå.
Programmet med förhöjd studietakt är på 1 år och startar varje vårtermin. Utbildningen genomförs i nära samverkan med utvalda universitetsskolor i Göteborg där du under hela programmet gör din praktik (VFU) parallellt med programmets övriga kurser.

Andra inriktningar

Om utbildningen

KPU är en kort utbildning för dig som vill bli behörig ämneslärare och som redan har läst minst 90 hp i ett skolämne. Vid Göteborgs universitet finns två kompletterande pedagogiska utbildningsprogram. Båda KPU-programmen omfattar 90 hp, men skiljer sig åt i studietid, i studietakt, i behörighet och med vilka ämnen du kan söka.

 • KPU, ordinarie studiegång med studietakt 100 procent under tre terminer
 • KPU med förhöjd studietakt, studietakt 125 procent under ett år
  med studier under sommaren. Du kan bli lärare inom bild, musik, slöjd,
  franska, spanska, tyska, biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik.

Vill du veta mer om programmet?

Läs mer om ämnen och behörighetskrav, vilka ämnen du får undervisa i och möt studenter som redan läst programmet.

Programmets innehåll

Den här inriktningen gäller grundskolans åk 7-9 för de naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik, kemi, matematik och teknik.

Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp

Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar centrala och generella kunskaper för läraryrket och är indelad i fyra tematiska områden:

 • Lärande, utveckling, didaktik och ämne
 • Bedömning, utvärdering och utvecklingsarbete
 • Sociala relationer, ledarskap och konflikthantering
 • Skolväsendets historia, styrdokument och organisation

  Studievägledning

  Studievägledning för kompletterande pedagogisk utbildning >>

  Ämnesfrågor

  Har du frågor om ämnet kontakta studievägledare för respektive ämne >>

  Behörigheter och urval

  Förkunskapskrav

  Utöver grundläggande behörighet krävs kandidatexamen eller motsvarande inkl 90 hp i något av undervisningsämnena matematik, biologi, kemi, fysik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.

  Instruktioner för ansökan

  Sök på antagning.se senast 15 oktober. Bifoga enligt instruktion bilagan med vilket ämne/vilka ämnen du söker och har behörighet för. Syns inte dina högskolepoäng under "Mina sidor" på antagning.se, måste du skicka med det med bilagan. Samma sak om du har studerat utomlands. Skickar du ingen bilaga behandlas inte din ansökan. Bilagan finns på sidan nedan.

  Komplettering av ämnesstudier efter ansökan
  Om du vid ansökan inte har de poäng som krävs, men under pågående termin är registrerad på utbildning som gör dig behörig, kan du bli villkorligt antagen till KPU. Definitiv antagning görs förutsatt att alla nödvändiga kurser är gjorda senast vid programstart och max 15 hp återstår att rapportera i Ladok. Ämneslärarexamen inte kan utfärdas förrän samtliga ämneskurser är slutrapporterade i Ladok.

  Läs mer om Instruktioner för ansökan

  Urval

  Sökande rangordnas utifrån uppnådda högskolepoäng, utan övre tak, vid ansökningstillfället. Förtur ges till sökande som har avlagt licentiat- eller doktorsexamen i det sökta ämnet/ett av de sökta ämnena.

  Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

  Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp
  Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, (praktiken) ligger parallellt med de universitetsförlagda kurserna i programmet. Studenten har sin huvudsakliga placering vid en särskilt utvald högstadie- eller gymnasieskola i Göteborgs Stad, på en så kallad universitetsskola.

  Läs mer om Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

  Efter studierna

  Examen

  Med en examen mot årskurs 7–9 blir du även behörig i årskurs 4–9. Du blir dessutom behörig i gymnasieskolan i ditt 90 hp ämne.

  Arbetsmarknad

  Arbetsmarknaden varierar mellan ämnen och skolformer men generellt sett är den mycket god.

  Möjlighet att utöka din behörighet i fler ämnen

  Genom att läsa fler undervisningsämnen kan du få utökad behörighet och öka dina chanser till jobb.Det är Skolverket som beslutar om så kallad utökad behörighet när du väl har en lärarexamen/lärarlegitimation.

  Läs mer om efter studierna

  Så är det att plugga

  Undervisningen

  Förhöjd studietakt
  Studietakten är 125 % vilket innebär att du läser 90 hp under ett år. Att läsa på 125 % innebär en genomsnittlig arbetsinsats på ca 50 timmar per vecka. Kurserna på programmet är vanligtvis schemalagda måndag-fredag kl 8-18 under hela höst- och vårterminen. Under sommaren är det ingen undervisning under fyra veckor.

  Lokaler

  De högskoleförlagda kurserna på programmet ges vid olika institutioner så du kommer att vistas i olika utbildningsmiljöer inom Göteborgs universitet.