Länkstig

Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning

Program
H2KTR
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)

Kort om programmet

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta som kommunikatör inom offentlig förvaltning och myndigheter. Ingen programantagning hösten 2022. Öppnas för antagning hösten 2023 med ny kod H2KTX.

Om utbildningen

Observera att Kommunikatörsprogrammet är under omgörning, därför sker ingen antagning av programstudenter hösten 2022, men kurser på senare terminer hålls enligt tidigare utbildningsplan. Hösten 2023 öppnas programmet för antagning.

Programmet är för dig som har en kandidatexamen och vill bygga på din utbildning med avancerade studier i kommunikation. Det är institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori som ansvarar för programmet i samarbete med andra institutioner vid Göteborgs universitet, bland andra JMG och institutionen för kulturvetenskaper.
Programmet ger en magisterexamen, 1 år,  eller masterexamen, 2 år, med teoretiska, metodologiska och praktiska kunskaper samt färdigheter nödvändiga för anställningar inom offentlig förvaltning och myndigheter där avancerad utbildning i kommunikation efterfrågas. Teoretiska perspektiv på kommunikation förenas med konkreta färdighetskunskaper för din framtida yrkesroll.
Länk till nuvarande utbildningsplan för programmet
Programmet ges av institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Humanistiska fakulteten.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande. Därutöver krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Termin 1 - Kommunikation i tal och skrift, 7,5 hp - Kommunikation i nya och sociala medier, 7,5 hp - Retorik och argumentationsanalys, 7,5 hp -Organisationskommunikation I, 7,5 hp 
Termin 2
- Organisationskommunikation II, 7,5 hp - Kultur och kommunikation, 7,5 hp - Magisteruppsats, 15 hp 
Termin 3
- Icke-verbal kommunikation, 7,5 hp - Kommunikation och värderingar, 7,5 hp - Strategisk kommunikation, 7,5 hp - Kommunikation av vetenskaplig kunskap, 7,5 hp 
Termin 4
En praktikkurs, 15 hp, ingår parallellt med att masteruppsatsen, 15 hp, skrivs. Utbildningen avslutas med en programkonferens.

Lokaler

Vår institution finns på Humanisten, Renströmsgatan 6, plan 5.

Läs mer om lokaler