Bild
Musikalartist i orange soffa med två telefoner, i bakgrunden syns en musiker och olika instrument
Länkstig

Kollaborativa metoder och upphovsrätt

Kurs
MVK978
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Arbetet med att skapa ett scenkonstverk är en gemensam ansträngning från flera personer. Traditionellt sett har arbetsprocesserna organiserats hierarkiskt, med en text som uttolkas av en regissör i toppen. Men hur kan en arbeta så att allas konstnärliga viljor ges utrymme? Och hur kan upphovsrättslagstiftningen hanteras när ett kollektiv står som upphovsperson?

Om utbildningen

Den här kursen riktar sig till dig som är verksam eller blivande scenkonstnär inom performance, dans, teater eller musikal. Kursen utgår från ett projektarbete, där handfasta tekniker för kollektivt arbete prövas, samt ger en förståelse för hur upphovsrättslagstiftningen är utformad och tillämpas.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Så är det att plugga

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler