Länkstig

Klinisk hälsopsykologi tillämpning

Kurs
PX2202
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Hälsopsykologi är ett relevant område för psykologer inom hälso- och sjukvårdssektorn och andra verksamheter där man arbetar med människor. Den här kursen riktar sig till dig som är psykolog och har läst kursen PX2101 Klinisk hälsopsykologi eller motsvarande och vill fördjupa dina kunskaper i hälsopsykologiska teorier, kliniska tillämpningar och de komplexa sambanden mellan soma och psyke.

Om utbildningen

Inom området hälsopsykologi studeras hur olika psykologiska processer kan påverka vår kroppsliga hälsa, men också hur fysiska tillstånd kan påverka vår psykiska hälsa.

Den här kursen riktar sig till dig som har en psykologexamen och har läst kursen PX2101 Klinisk hälsopsykologi eller motsvarande och vill fördjupa dina kunskaper om hälsopsykologiska teorier och kliniska tillämpningar. Vi problematiserar olika uttryck av ohälsa och hälsa samt diskuterar sambandet mellan soma och psyke. Kursen syftar också till att öka din förmåga att utvärdera evidensen bakom kliniska hälsopsykologiska studier.

Kursen har ackrediterats av Sveriges Psykologförbund som specialistkurs och räknas som fördjupningskurs inom Hälsopsykologi, Pedagogisk psykologi och Psykologisk behandling/Psykoterapi.

Läs mer om: Psykologiska institutionens specialistutbildning för psykologer

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs psykologexamen samt godkänd kurs Klinisk hälsopsykologi PX2101, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande.

Efter studierna

Kursen ger verksamma psykologer fördjupade teoretiska och kliniska kunskaper om sambanden mellan psykologiska och fysiska faktorer och hur dessa kan påverka vårt hälsotillstånd.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen består av en teoretisk del och ett skriftligt arbete i form av en litteraturöversikt av ett väl avgränsat hälsopsykologiskt tillämpningsområde.

Undervisningen sker på kvartsfart dagtid och är delvis nätbaserad för att kliniskt verksamma psykologer lättare ska kunna disponera sin studietid i relation till sitt arbete. Den planerade campusbaserade undervisningen är inte obligatorisk.

Den nätbaserade undervisningen och andra aktiviteter kopplade till kursen på den digitala lärplattformen CANVAS.