Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Klinisk hälsopsykologi

Kurs
PX2101
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17463
Ansökan stängd

Kort om kursen

Hälsopsykologi är ett relevant område för psykologer inom hälso- och sjukvårdssektorn och andra verksamheter där man arbetar med människor. I den här delvis nätbaserade kursen går vi igenom de centrala bio-psykosociala ramverken inom hälsopsykologin. Du får också ta del av viktiga forskningsfynd och diskutera psykologiska insatser som syftar till att och förebygga och förändra beteenden och levnadsvanor som påverkar människors hälsa negativt.

Om utbildningen

Hälsopsykologi har stor relevans för psykologer som är verksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn och andra verksamheter där man arbetar med människor. Inom hälsopsykologin studeras hur olika psykologiska processer kan påverka vår kroppsliga hälsa, men också hur fysiska tillstånd kan påverka vår psykiska hälsa.

Den här kursen ger dig ökad kunskap om de centrala bio-psyko-sociala teoretiska ramverken inom hälsopsykologi och du får en introduktion till viktiga forskningsfynd som belyser patogena och salutogena mekanismer bakom hälsa och sjukdom. Vi går också igenom psykologiska insatser för att förebygga och förändra beteenden och levnadsvanor som påverkar hälsan negativt.

Undervisningen sker på kvartsfart dagtid och är delvis nätbaserad för att kliniskt verksamma psykologer lättare ska kunna disponera sin studietid i relation till sitt arbete.

Kursen har ackrediterats som specialistkurs av Sveriges Psykologförbund och räknas som fördjupningskurs inom Hälsopsykologi, Psykologisk behandling, samt Pedagogisk psykologi.

Läs mer om: Psykologiska institutionens specialistutbildning för psykologer

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs psykologexamen. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen ger verksamma psykologer teoretiska och kliniska kunskaper om sambanden mellan psykologiska och fysiska faktorer och hur dessa samband kan påverka vårt hälsotillstånd.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen består av en teoretisk del och ett skriftligt arbete i form av en litteraturöversikt av ett väl avgränsat hälsopsykologiskt tillämpningsområde.

Utöver två obligatoriska träffar på campus sker all undervisning och andra aktiviteter kopplade till kursen på den digitala lärplattformen CANVAS.