Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kemi, självständigt arbete 2

Kurs
KEM930
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21654
Ansökan stängd

Om utbildningen

I kursen Kemi, självständigt arbete 2 gör du ett eget självständigt arbete för att få din examen. Genom det självständiga examensarbetet får du erfarenhet av vetenskapligt arbete, analys och rapportering av vetenskapliga resultat. Ett examensarbete har vanligtvis både teoretiska och experimentella inslag, men kan också vara helt teoretiskt. Arbetet gör du i slutet av ditt masterprogram.

Arbetet utför du oftast i någon av institutionens forskargrupper. Ditt arbete utgör då en del av ett pågående forskningsprojekt. Du kan även göra ditt examensarbete på ett företag eller en myndighet. Oavsett var du utför ditt arbete, jobbar du under eget ansvar med stöd av en kunnig handledare. 

Som student har du ansvaret för att hitta ett lämpligt projekt och att ta kontakt med handledare och examinator för det självständiga arbetet. Vid behov kan studievägledaren hjälpa till. När du kontaktar handledare och examinator ska du kunna visa att du har de fördjupningskurser inom ämnesgrenen som utgör förkunskapskrav.

Val av uppgift du ska jobba med och tid för kursstart sker i samråd med ämnets examinator och handledare. Litteratur väljer du tillsammans med handledaren. I slutet av kursen sammanställer du arbetet i form av en skriftlig vetenskaplig rapport som du presenterar vid ett seminarium.

Förutom den här kursen, som omfattar 30 högskolepoäng, finns det fler examenskurser:

  • Kemi, självständigt arbete 3 (KEM945), 45 högskolepoäng
  • Kemi, självständigt arbete 4 (KEM960), 60 högskolepoäng.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på kurser i kemi om sammanlagt minst 90 hp samt kandidatexamen eller motsvarande. Godkända kurser inom den för det självständiga arbetet adekvata ämnesgrenen erfordras. Som student har du ansvaret för att ta kontakt med handledare och examinator. I samband med detta ska du visa att du har de fördjupningskurser inom ämnesgrenen som utgör förkunskapskrav. Val av uppgift och tid för kursstart sker i samråd med ämnets samordnande examinator och handledaren.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen ingår i följande program:

  • Masterprogram i kemi (N2KEM)
  • Masterprogram i organisk kemi och läkemedelskemi (N2KEL)
  • Masterprogram i atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem (N2ACE)
  • Masterprogram i kemi och lärande (N2KOL).

Du kan också läsa kursen som fristående kurs.