Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kandidatuppsats i kulturvetenskap

Kurs
KP1125
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

På kandidatuppsatskursen undersöker du ett avgränsat problem med hjälp av teoribildningar och analysmetoder relevanta för ämnet kulturvetenskap. Resultatet av undersökningen presenteras som ett självständigt examensarbete i form av en uppsats. Uppsatsskrivandet är knutet till ett seminarium där du, förutom att lägga fram och försvara en uppsats, också självständigt opponerar på en annan uppsats.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 150 hp från Kultur, kandidatprogram (H1KLT)